Presentaties (video's)

Plaats de cursor of je vinger op  voor een korte toelichting.

Klik op de titel van de presentatie om de video te bekijken

De vraagtekens van Petrus tooltip Wij kennen Petrus niet zo goed als een man met vragen, eerder als een wat impulsieve man die eerst doet en dan pas denkt. Toch had Petrus heel wat vragen. Vooral hoe om te gaan met de traditie van de kerk.

Olie in de Bijbel   tooltip Olijfolie was in de tijd van de Bijbel één van de eerste levensbehoeften. Maar ook voor persoonlijke verzorging. Of om wonden en zieken mee te zalven. Een bijzonder gebruik was gasten een beetje olie op het voorhoofd te smeren als teken van gastvrijheid.

De zeven Joodse feesten van de Heer  Christenen spreken vaak over de 7 Joodse feesten. Maar dat is toch niet helemaal juist. Het zijn de 7 feesten van de Heer. En zijn nog altijd van belang voor Christenen van Nu. Niet alleen het Pesach-feest (Pasen) of het Wekenfeest (Pinksteren). Ook het Loofhuttefeest en Grote Verzoendag hebben ons nog altijd wat te zeggen.

Water in de Bijbel  Seculiere wetenschappers vragen zich nog altijd af waar het water op aarde vandaan komt. Voor bijbellezers dat geen vraag. Net zoals waar het water van de zondvloed vandaan kwam. Maar waar het water daarna is gegaan is voor hen vaak toch wel een vraag. Water is een teken van God met ons! Denk maar aan Massa en Meriba toen God water uit de rots gaf

Zeven in de Bijbel  Is zeven in de Bijbel precies zeven? Of heeft het meer een symbolische betekenis? Vraagt Petrus daarom aan Jezus of hij iemand zeven keer moet vergeven? Eens vergeven is toch vergeven? En wat bedoelen de vrouwen van Bethlehem als zij tegen Noömi zeggen dat Ruth meer waard is dan zeven zonen?

Maaltijden in de Bijbel  Zonder voedsel kan geen mens leven. Voedsel staat daarom naast water heel dicht bij het leven van de mens. Geen wonder dat veel verhalen in de Bijbel in de context staan van maaltijden. Heel vaak nemen die maaltijden een belangrijke plaats in de ontmoeting en bejegening van mensen onderling. Als symbool en onderstreping dat je bij elkaar hoort

Gelijkenissen in de Bijbel  Als je over Gelijkenissen in de Bijbel hoort of leest denk je al gauw aan de Gelijkenissen van Jezus opgetekend in de 4 evangeliën. Toch staan er talloos vele gelijkenissen in zowel het Oude als elders in het Nieuwe Testament. In deze presentatie laat ik U iets daarvan zien. Soms met een voor U misschien onverwachte wending

Vrouwen in de coulissen van de Bijbel   Sommige vrouwen in de Bijbel hebben weliswaar een naam, maar zijn toch wat onbekend bij veel Bijbellezers. De Bijbel vertelt ook van vrouwen zonder naam. Soms is heel bekend wat zij deden of betekenden. Soms ook niet. Deze presentatie brengt een paar van hen uit de coulissen in de schijnwerpers

De Joodse residenties in de Bijbel  Vaak denken we dat in het Oude Testament maar twee Joodse hoofdsteden (residenties) worden genoemd. Jeruzalem en Samaria. Niets is minder waar. In het Oude Testament worden nog 6 andere steden genoemd die voor kortere of langere tijd hoofdstad waren. In de presentatie kijken we of in detail of in een bijzonder perspectief naar die residenties

Galilese steden en dorpen in de tijd van Jezus In de tijd dat Jezus op aarde was, is hij in Galilea heel wat dorpen en steden geweest. Ongemerkt hebben wij misschien wel een beetje een te hedendaagse voorstelling van die dorpen en steden. Bekeken met een bril van toen (van de tijd van Jezus) zijn zij misschien toch net even anders. Misschien wel heel veel kleiner dan we ooit hebben gedacht 

Geld moet rollen in de Bijbel  In de Bijbel komen heel wat munten voor, de Sjekel, de Denarius, de Drachme. Maar ook wat minder bekende munten, zoals de Lepton, de Dariek of de As. Voordat er munten waren (omstreeks 600-500 v. Chr.) betaalde men elkaar met stukjes zilver of goud of met dieren. De Bijbel vertelt pas in de tijd van Jezus over rollend muntgeld.

Woorden in de Bijbel waar je zomaar overheen leest  Er staan woorden in de Bijbel die ik misschien wel honderd keer heb gelezen of gehoord, maar waarvan de betekenis eerlijk gezegd niet echt tot me doordrong. Ik las, om zo te zeggen, zomaar overheen. Aan een paar van die woorden heb ik wat meer aandacht gegeven en plaatste daar soms wel eens een vraagteken achter. In het Hoofdmenu kan je die woorden in een aparte video bekijken. Via deze link zie je de video waarin al die woorden verwerkt zijn

De zeven kruiswoorden van Jezus  

Vraagtekens bij de uittocht uit Egypte  

Het Waterschepfeest in Jeruzalem  

De derde dag in de Bijbel  

40 in de Bijbel  

Kleding in de Bijbel