Presentaties (video's)

Plaats de cursor of je vinger op  voor een korte toelichting.

Klik op de titel van de presentatie om de video te bekijken

De vraagtekens van Petrus 

Olie in de Bijbel   

De zeven Joodse feesten van de Heer 

Water in de Bijbel  

Zeven in de Bijbel  

Maaltijden in de Bijbel  

Gelijkenissen in de Bijbel  

Vrouwen in de coulissen van de Bijbel  

De Joodse residenties in de Bijbel  

Galilese steden en dorpen in de tijd van Jezus  

Geld moet rollen in de Bijbel  

Woorden in de Bijbel waar je zomaar overheen leest  

De zeven kruiswoorden van Jezus  

Vraagtekens bij de uittocht uit Egypte  

Het Waterschepfeest in Jeruzalem  

De derde dag in de Bijbel 

40 in de Bijbel  

Kleding in de Bijbel  

De Aäronitische zegen