Kies welke man je wilt ontmoeten 

Scrol down voor meer mannen 

Simon KanaeĆ¼s
 Lazarus
 Levi de tollenaar  
Mattias de onbekende discipel
Metusalach, de oeroude mens 
 De wijsdwaze Achitofel
Andreas, zelf een open brief
 Simeon, de man in de tempel
Natanael onder de vijgenboom
De paria uit Samaria
Judas, die zijn charoset niet wilde
Filippus en de eunuch

Zebedeus, de bulderende visser