• Klik op Lees verder bij het hoofdstuk dat je wilt lezen. (scroll down voor alle 12 hoofdstukken)
 
1 Joodse traditie geeft perspectief aan Christenen Lees verder
Zelfs als je maar zo nu en dan in de Bijbel leest, valt het op dat het evangelie van Johannes anders is dan de drie andere evangeliën. Soms is het heel compact en soms uitgebreid in de weergave van het spreken en leven van Jezus. Voor Jezus’ komst op aarde worden bijvoorbeeld relatief weinig woorden gebruikt en voor Jezus’ gebed vlak voor zijn sterven lijkt Johannes haast woorden tekort te komen
 
2 Bekering in de kerk?  Lees verder
Wie heeft nog nooit de weldaad ervaren van de koesterende zomerzon of de serene rust van vers gevallen sneeuw. Wie heeft nooit het schallend vogellied gehoord wanneer de natuur in het voorjaar weer ontwaakt. Of het ritselend gefluister van bont gekleurde bladeren in de herfst wanneer zij zich weer opmaakt voor haar winterslaap?
 
3 Jezus volgen vraagt alles. Lees verder
Als je niet beter wist zou je de mensen, die zeggen dat Johannes de Doper toch wel een beetje een zonderling was, nog gelijk geven ook. Hij woonde in de woestijn, kleedde zich als een landloper en at sprinkhanen met honing. In zijn eigen tijd was Johannes echter helemaal geen zonderling.  
 
 4 De Heer van de sabbat, bedreigd met dood en geweld. Lees verder
Hoewel de zevende dag van de week al in het begin van de Bijbel een heilige dag genoemd wordt, spreekt de Bijbel pas in de wet van Mozes over de sabbat als een heilige rustdag waarop mensen bijeen moeten komen om God te eren. We weten dus niet of en hoe bijvoorbeeld Adam, Henoch, Noach of Abraham de sabbat vierden.  
 
5 Jezus is de Christus en Zoon van God  Lees verder
Wie in Gods wet de liefde niet herkent of daarvan losmaakt, houdt een leeg omhulsel over dat hij vroeg of laat vult met menselijke regels en tradities. Want menselijke regels en tradities zitten boordevol gemakkelijk herkenbare liefde. Eigenliefde. Daarvan wisten de Farizeeërs in de tijd van Jezus alles van, zo gedroegen zij zich althans. 
 
6. Water geven, leven schenkenLees verder
Water in Israël, water in Sichar en water in Jeruzalem.
Zo vaak de nieuwsmedia informeren over de spanningen en onvrede in het Midden-Oosten, zo weinig hoor je over de belangrijkste oorzaak van het tekort aan vrede tussen Israël en de omringende landen.
Het tekort aan water.  
 
7 Het Licht van de wereld. Lees verder
Hoe opzienbarend Jezus’ optreden op de laatste dag van het Loofhuttenfeest ook was geweest, toch waren er maar weinig mensen die met vrede in hun hart naar hun huis of logeeradres waren teruggekeerd. De mensen die hun hoop voor het hier en nu op Jezus hadden gesteld, waren teleurgesteld omdat Hij op het Loofhuttenfeest het bij woorden alleen gelaten had. 
 
8. De Goede Herder. Lees verder
Wie zegt dat het oudste beroep ter wereld dat van een hoer is, spreekt anders dan de Bijbel. Het eerste beroep waarover we in de Bijbel lezen is namelijk dat van een herder. En wie denkt dat herders in de Bijbel eenzelfde te vergelijken zijn met herders in onze tijd, heeft over herders een heel ander beeld dan de Bijbel tekent. 
 
9. Brood dat eeuwig leven geeft.  Lees verder
Wie niet werkt zal niet eten en wie niet eet kan niet leven. Een logica die wij maar al te goed kennen. Een logica ook die helemaal in lijn is met wat in de Bijbel staat. Maar daarmee is niet alles gezegd, zeker niet wat de Bijbel betreft. De Bijbel gaat namelijk verder waar de logica stopt. De Bijbel vertelt dat leven meer is dan voedsel alleen. 
 
10. Over wijn en hoe de Seder Avondmaal werd. Lees verder
De Egyptische gidsen in de tempel van Edfu bij Luxor weten het zeker: de Egyptische god Osiris was de eerste op aarde was die druiven verbouwde. Hedendaagse wetenschappers weten het beter: Druiven werden voor het eerst verbouwd in Oost-Turkije even ten zuiden van de Kaukasus. Het gebied dus waarin de berg Ararat ligt, de berg waarop Noach na de zondvloed landde en vrijwel meteen druiven ging verbouwen om daar wijn van te maken. De Bijbel weet het dus heel precies: Noach was de eerste mens die ontdekte hoe hij eetbare druiven moest verbouwen en daaruit wijn kon maken.  
 
 11. De weg, de waarheid en het leven Lees verder
Dat uiterlijke vroomheid soms puur ongeloof verbergt, maakte Jezus eens duidelijk toen Hij de Farizeeërs vergeleek met witgekalkte graven. Aan de buitenkant helder wit en schoon, maar van binnen vol dood en bederf. Hij noemde de Farizeeërs slecht gewassen vaatwerk. En zei daarmee dat hun kennis van Gods wet grof egoïsme verhulde. Jezus maakte dat beschamend duidelijk door de Farizeeërs slecht gewassen vaatwerk te noemen. Van buiten helder en schoon, maar van binnen vol roof en hebzucht.  
 
12 Eind goed al goed  Lees verder
Zo onvoorstelbaar het wonder is van Jezus' geboorte, zo onvoorstelbaar is ook wat gebeuren moest om Hem geboren te laten worden. Het is dat de Bijbel het vertelt, anders zou niemand het geloven. Toen de mens dwars tegen Gods gebod in koos voor het kwaad door van de boom te gaan eten waarvan hij niet eten mocht , beloofde God dat hij eens een nakomeling zou krijgen wat het kwade voor altijd zou overwinnen. Soms leek die belofte onvervulbaar ver. Want in plaats dat de mens na Gods belofte zijn best te doen het kwade zoveel mogelijk uit zijn leven weg te doen, koos hij juist nog meer voor het kwade.